Over ons

Onze prioriteit is dat u zich goed en daadkrachtig geholpen voelt. Wij zijn trots op de hoge kwaliteit van ons werk en de individuele benadering die wij bieden. Wilt u meer weten over ons lees dan verder bij Joke, Magda of Edward onze cliëntondersteuners:

Magda van Gestel

Als mantelzorgmakelaar ben ik een expert op nagenoeg het gehele sociale domein. Door grondige kennis van de sociale kaart kan ik op alle terreinen de cliënt van advies en ondersteuning voorzien.
lk kom dagelijks in aanraking met de verandering in de Wlz, Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en de Zvw. Jurisprudentie die vanaf nu weer wordt opgebouwd hou ik goed bij en ik zie de verschillen per gemeente.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06- 24 52 10 15
E-mail: magdavangestel@coweetraad.nl


Joke Mooij

Mijn passie is om zorg te regelen vanuit de cliënt zijn eigen regie en kwaliteit van leven. Ik ben goed in “moeilijke” zorgvragen, waarbij maatwerk nodig is. Ik heb veel ervaring met ouderen, met dementerenden, cliënten met niet-aangeboren hersenletsel, met Down-syndroom en GGZ.

Ik help bij de vraag, welke zorg precies nodig is in uw situatie en bij het aanvragen, realiseren en verantwoorden van de financiering ervan.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06- 54 94 28 00
E-mail: jokemooij@coweetraad.nl

Edward Berendsen

Als WLZ-cliëntondersteuner ben ik onafhankelijk van partijen in de zorgketen. Ik wil de vraag achter de vraag naar boven halen om zo de behoeften van de cliënt helder te maken.
Samen met de cliënt kijk ik naar wat de cliënt wil bereiken en hoe hij of zij al dan niet samen met anderen er naartoe kan werken.

Bij mijn werk ga ik altijd uit van betrouwbare informatiebronnen. Ik reik de mogelijkheden naar passende zorg en ondersteuning aan en benoem ook de onmogelijkheden, zodat de cliënt weet wat hij of zij kan verwachten.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06- 28 80 10 36
E-mail: edwardberendsen@coweetraad.nl