Klachtenprocedure

CO WEET RAAD
Voor ons is, net als voor U, de kwaliteit van onze dienstverlening belangrijk. Onze cliëntondersteuners willen u zo goed mogelijk bijstaan en uw belangen behartigen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over één van onze cliëntondersteuners. Dan spannen wij ons graag in om de situatie op te lossen.
Wij stellen het op prijs, wanneer u ontevreden bent over uw cliëntondersteuner, dit eerst met hem of haar bespreekt. Wanneer uw cliëntondersteuner op de hoogte is van uw onvrede kan hij/zij proberen dit voor u op te lossen.  Vaak is een telefoontje of een gesprek met de cliëntondersteuner al voldoende om problemen uit de wereld te helpen.

Wanneer u dit lastig vindt of u komt er samen niet uit, dan kunt u ons klachtenformulier downloaden en invullen en per e-mail sturen naar klachtenfunctionaris@coweetraad.nl of per post sturen naar:

Co Weet Raad
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Annie M.G. Schmidtweg 56
1321 JH  Almere

DOWNLOAD | KLACHTEN FORMULIER CO WEET RAAD

Een klacht kan worden ingediend door een cliënt van de cliëntondersteuner waarover wordt geklaagd of een naaste van de cliënt, zoals ouder of mentor. In het geval de klacht wordt ingediend door een ander dan de cliënt, kan de klachtencommissie verlangen dat de indiener van de klacht aantoont bevoegd te zijn de klacht in te dienen.

We reageren binnen 6 weken op uw klacht.

Bent u het niet eens of bent u niet tevreden met ons antwoord?
Wij schakelen dan een onafhankelijke klachtenfunctionaris in die samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem zoekt. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Als u er met uw cliëntondersteuner en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een klacht indienen binnen 6 maanden na het incident of de gebeurtenis waarover wordt geklaagd.

DOWNLOAD | KLACHTEN REGELING REGISTERPLEIN

KLACHT INDIENEN
U kunt de klacht dan richten aan:

Registerplein
T.a.v. Klachten commissie
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht
secretariaat@registerplein.nl

Klachten worden behandeld op basis van het klachtenreglement, dat door de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking (BCMB) samen met andere beroepsverenigingen is opgesteld en ondergebracht bij het Registerplein. Een gezamenlijke klachtencommissie behandelt de klacht en onderzoekt of er sprake is van schending van de van de beroepscode.