Onze Cliëntondersteuners

Magda van Gestel

Als mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner ben ik een expert op nagenoeg het gehele sociale domein. Door grondige kennis van de sociale kaart kan ik op alle terreinen de cliënt van advies en ondersteuning voorzien.
lk kom dagelijks in aanraking met de verandering in de Wlz, Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en de Zvw. Jurisprudentie die wordt opgebouwd hou ik goed bij en ik zie de verschillen per gemeente.

Regiocoördinatie Almere - 't Gooi

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06- 24 52 10 15
E-mail: magdavangestel@coweetraad.nl

Joke Mooij

Mijn passie is om zorg te regelen vanuit de cliënt zijn eigen regie en kwaliteit van leven. Ik ben goed in “moeilijke” zorgvragen, waarbij maatwerk nodig is. Ik heb veel ervaring met ouderen, met dementerenden, cliënten met niet-aangeboren hersenletsel, met Down-syndroom en GGZ.

Ik help bij de vraag, welke zorg precies nodig is in uw situatie en bij het aanvragen, realiseren en verantwoorden van de financiering ervan.

Regiocoördinatie Noord Holland Noord

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06- 54 94 28 00
E-mail: jokemooij@coweetraad.nl

Edward Berendsen

Als WLZ-cliëntondersteuner ben ik onafhankelijk van partijen in de zorgketen. Ik wil de vraag achter de vraag naar boven halen om zo de behoeften van de cliënt helder te maken.

Samen met de cliënt kijk ik naar wat de cliënt wil bereiken en hoe hij of zij al dan niet samen met anderen er naartoe kan werken.

Bij mijn werk ga ik altijd uit van betrouwbare informatiebronnen. Ik reik de mogelijkheden naar passende zorg en ondersteuning aan en benoem ook de onmogelijkheden, zodat de cliënt weet wat hij of zij kan verwachten.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06- 28 80 10 36
E-mail: edwardberendsen@coweetraad.nl

Martine Puhl

Goede zorg die past, daar ga ik voor. Altijd en overal! Ik help u graag om de weg in het doolhof van wetten en regeltjes te vinden.
Als u wilt weten of er alternatieven zijn voor uw huidige zorg of wellicht wilt overschakelen naar een Persoonsgebonden Budget, als u ontevreden bent over het zorgplan of als u hulp wenst omdat u een klacht heeft; met al dit soort vragen kan ik u helpen.
Door mijn verpleegkundige achtergrond kan ik gemakkelijker uw zorgsituatie begrijpen. En door mijn jarenlange ervaring bij zorgkantoren en zorgverzekeraars ben ik op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. Samen met u kijk ik graag welke mogelijkheden er zijn zodat u een antwoord op uw vraag of een oplossing voor uw probleem krijgt.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06- 12 71 84 90
E-mail: martinepuhl@coweetraad.nl

Andra Hoogcarspel

Zorg organiseren.
Als je zorg nodig hebt, komt er van alles op je af. De zorgwereld zit ingewikkeld in elkaar en als je zelf behoefte hebt aan zorg, ben je niet altijd in staat dit allemaal te regelen.
Ik help mensen die zorg nodig hebben én hun naasten met het organiseren van zorg en ondersteuning. We kijken naar wat er nodig is, wat er mogelijk is en hoe je het ’t liefst geregeld wilt hebben.
Als onafhankelijk cliëntondersteuner geef ik informatie en advies over de manier waarop je zorg uit de WLZ kunt organiseren en help met uitzoekwerk en het vinden en bemiddelen van passende zorg. Ook ondersteun ik bij het opstellen van een persoonlijk plan of een zorgplan en bij het aanvragen van een herindicatie.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06- 52 03 20 01
E-mail: andrahoogcarspel@coweetraad.nl

Marca Meijer

Gids voor de cliënt in het doolhof dat de zorg kan zijn.
Ook als je een beperking hebt of krijgt, wil zo aangenaam mogelijk leven. Dat kan thuis zijn met zorg of hulp die (deels) van buiten komt; maar soms is het fijner of beter om in een omgeving te wonen waar altijd professionele hulp beschikbaar is.
In alle gevallen help ik met het zoeken naar een oplossing waarbij de cliënt zich zo prettig mogelijk voelt. Vanzelfsprekend houd ik, waar het kan, rekening met de wensen van de naaste.
Ik luister, ben betrokken en ervaringsdeskundig.
Door mijn opleiding, werk- en levenservaring ken ik de weg in de actuele wet- en regelgeving rondom zorg en welzijn. Hierdoor kan ik cliënten en hun omgeving ontlasten bij het uitzoekwerk en desgewenst namens hen overleggen met professionals.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06- 55 74 51 88
E-mail: marcameijer@coweetraad.nl

Miranda de Greeuw

U hoeft het niet alleen te doen.
De wereld van zorg en welzijn is voor veel mensen ingewikkeld. Als mantelzorgmakelaar en onafhankelijk cliëntondersteuner Wet Langdurige Zorg (WLZ) help ik mensen helderheid te scheppen in de mogelijkheden binnen de wereld van zorg en welzijn.
Hoe fijn is het als iemand u op het juiste pad brengt, waardoor uw leven weer in balans is! Beweging creëren in een situatie is wat ik graag doe, waardoor verandering mogelijk is. Ik help bij allerhande vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen. Het doel is te komen tot een situatie waarbij u de regie over uw leven weer heeft gevonden. Voor mij zijn de kernwaarden respect, eerlijkheid en vertrouwen belangrijk en zo is ook mijn aanpak. Daarnaast zijn verbinding en heldere communicatie voor mij uitgangspunten om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06- 14 63 85 87
E-mail: mirandadegreeuw@coweetraad.nl