Onze Cliëntondersteuners

Magda van Gestel

Als mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner ben ik een expert op nagenoeg het gehele sociale domein. Door grondige kennis van de sociale kaart kan ik op alle terreinen de cliënt van advies en ondersteuning voorzien.
lk kom dagelijks in aanraking met de verandering in de Wlz, Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en de Zvw. Jurisprudentie die wordt opgebouwd hou ik goed bij en ik zie de verschillen per gemeente.

Regiocoördinatie

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06- 24 52 10 15
E-mail: magdavangestel@coweetraad.nl

Karlijn Scholvinck

Samen de zorgsituatie en behoefte in kaart brengen.

Ziet u vanwege alle regels en instanties door de bomen het bos niet meer in het Nederlandse zorglandschap?

Als onafhankelijke WLZ clientondersteuner wil ik u graag helpen en samen de beste oplossing vinden. Ik neem u werk uit handen. Ik hou van duidelijke communicatie en breng helder in beeld wat de mogelijkheden zijn voor passende zorg en ondersteuning. Hiervoor zal ik mijn kennis van de zorg en de zorgaanbieders, de wet- en regelgeving en procedures bij verschillende instanties inzetten.

Regiocoördinatie

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06- 42 08 78 67
E-mail: karlijnscholvinck@coweetraad.nl

Edward Berendsen

Als WLZ-cliëntondersteuner ben ik onafhankelijk van partijen in de zorgketen. Ik wil de vraag achter de vraag naar boven halen om zo de behoeften van de cliënt helder te maken.

Samen met de cliënt kijk ik naar wat de cliënt wil bereiken en hoe hij of zij al dan niet samen met anderen er naartoe kan werken.

Bij mijn werk ga ik altijd uit van betrouwbare informatiebronnen. Ik reik de mogelijkheden naar passende zorg en ondersteuning aan en benoem ook de onmogelijkheden, zodat de cliënt weet wat hij of zij kan verwachten.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06- 28 80 10 36
E-mail: edwardberendsen@coweetraad.nl

Jaylene Berendsen

In mijn directe omgeving heb ik te maken met ouderen met dementie; zij hebben de wens zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Hen helpen dat te realiseren met behulp van goede en passende zorg vind ik een uitdaging. Ik heb daarbij kennis opgedaan van de (zorg)mogelijkheden thuis en de wet- en regelgeving van de Wlz.

Vanuit deze ervaring kan ik u ondersteuning bieden om samen met u en uw naaste de juiste zorg te vinden die aansluit bij uw hulpvraag en zorgbehoefte.

Ik ben een doorzetter en ga voor het goede resultaat.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06- 42 48 95 54
E-mail: jayleneberendsenl@coweetraad.nl

Marleen Hietland

Als cliëntondersteuner - WLZ wil ik u als cliënt ondersteunen en informeren over het invullen van uw (wlz-) zorg.

Ik luister naar uw wensen, denk met u mee en ik kan u ondersteunen in het formuleren van een hulpvraag .

Ik vind het daarbij belangrijk dat u zelf de regie houdt. lk ben op de hoogte van het aanbod in de zorg en de ondersteuningsmogelijkheden in uw regio en weet dus waar u welke zorg, ondersteuning of (hulp middelen kunt vinden.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06- 83 67 55 84
E-mail: marleenhietland@coweetraad.nl

Ester Hoogkamp

U weet wat u nodig heeft aan zorg en ik kan u helpen bij het vinden van de juiste aanbieder.

Wat uw vraag ook is, ik ga ermee aan de slag.

Als onafhankelijk cliëntondersteuner komt mijn jarenlange ervaring met cliënten mij goed van pas. Mijn ervaring als gediplomeerd mantelzorgmakelaar is daarbij van toegevoegde waarde. Met de zorgwetten en ook het lokale gemeentelijk beleid ben ik bekend. En ik weet de weg in het zorgaanbod rond Amsterdam en in de Gooi & Vechtstreek.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06- 10 16 85 71
E-mail: esterhoogkamp@coweetraad.nl

Marca Meijer

Gids voor de cliënt in het doolhof dat de zorg kan zijn.
Ook als je een beperking hebt of krijgt, wil zo aangenaam mogelijk leven. Dat kan thuis zijn met zorg of hulp die (deels) van buiten komt; maar soms is het fijner of beter om in een omgeving te wonen waar altijd professionele hulp beschikbaar is.
In alle gevallen help ik met het zoeken naar een oplossing waarbij de cliënt zich zo prettig mogelijk voelt. Vanzelfsprekend houd ik, waar het kan, rekening met de wensen van de naaste.
Ik luister, ben betrokken en ervaringsdeskundig.
Door mijn opleiding, werk- en levenservaring ken ik de weg in de actuele wet- en regelgeving rondom zorg en welzijn. Hierdoor kan ik cliënten en hun omgeving ontlasten bij het uitzoekwerk en desgewenst namens hen overleggen met professionals.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06- 14 53 68 68
E-mail: marcameijer@coweetraad.nl

Nicolien Reith

Ontzorgen met daadkracht. Daar ligt mijn passie. Sinds 2013 ondersteun ik Amsterdammers met verschillende, soms complexe, zorgvragen. Onze stad, maar ook wet- en regelgeving, kent vele diverse mogelijkheden die vaak verborgen blijven onder toegangsprocedures en doorverwijzingen die meer vragen oproepen dan oplossen.

Ik breng in kaart wat er wél kan en hoe u daaraan komt. Op basis van recente kennis en een blijvend groeiend netwerk van lokale mogelijkheden. Zonder wachttijden. Met persoonlijke aandacht, in begrijpelijke taal. En gericht op antwoorden en oplossingen waar u mee verder kunt. .

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06- 13 94 63 12
E-mail: nicolienreith@coweetraad.nl

Inge Walet

Met elkaar, je hoeft het niet alleen te doen!.
Cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar, beiden hebben alles in zich wat bij mij past. De zorg in Nederland is goed, maar complex geregeld. Ik ondersteun mensen die zorg nodig hebben in de zoektocht naar de juiste zorg. Dit alles met behulp van het formele en informele netwerk van de zorgvrager.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06- 16 11 77 55
E-mail: ingewalet@coweetraad.nl

Annette Brueren

Het zorglandschap in Nederland zit ingewikkeld in elkaar wordt vaak als ingewikkeld ervaren.
Als onafhankelijk cliëntondersteuner ondersteun en informeer ik u graag bij het vinden van de juiste zorg. Zorg die past bij uw situatie en die beantwoordt aan uw zorgvraag.

Mijn ervaring als Mantelzorgmakelaar, Casemanager Hersenletsel en mijn expertise in de hulpmiddelen neem ik hierin mee net als mijn praktische insteek en het out-of-the-box durven denken. Samen bekijken we de mogelijkheden en onmogelijkheden en bepaalt u zelf wat voor u de best passende oplossing is.

Zo houdt u de regie over uw eigen leven. .

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06- 21 58 46 95
E-mail: annettebrueren@coweetraad.nl

Marianne Ouwendijk

Ik ben een mens vol werk- en levenservaring die bruggen bouwt en voorwaarde scheppend werkt zodat de gewenste resultaten worden behaald.

Met een open blik naar de buitenwereld zoek ik waar nodig naar nieuwe mogelijkheden om het doel te bereiken, waarbij ik het leuk vind om een netwerk op te bouwen en te onderhouden.

Mijn passie ligt in het werken met en voor mensen. Met ervaring in verschillende zorgtakken lever ik meerwaarde. Eigenschappen die ik daarbij o.a. inzet zijn luisteren, observeren en een open communicatie. Ik lever diensten met respect voor de mens en zijn autonomie.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06-18 77 18 63
E-mail: marianneouwendijk@coweetraad.nl

Jolanda Vielvoye

Als onafhankelijk Cliëntondersteuner geef ik graag advies en informatie omtrent wet- en regelgeving en help bij het zoeken naar de juiste zorg op de juiste plek.

Met mijn opgebouwde kennis en ervaring in de zorg zet ik graag in om u te ondersteunen bij bijv. indicaties, Zorg in Natura of PGB gesprekken met instellingen, zorgverleners om samen tot een best mogelijk oplossing te komen.

Ik ben open, eerlijk en pragmatisch, maar ook empathisch en heb een groot inlevingsvermogen. Ik ben niet bang om door te pakken en mijn passie voor zorg en welzijn voor u te laten spreken. In ben ik graag uw houvast en vraagbaak.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06- 39 17 37 90
E-mail: jolandavielvoye@coweetraad.nl

Frederieke van Os

U wilt een goede kwaliteit van leven en daarbij zoveel mogelijk zelf de regie houden. Ik help u graag om de juiste zorg mogelijk te maken.Dit passend bij uw persoonlijke situatie.

Samen maken we een plan voor de gewenste zorg of we kijken waar het bestaande zorgplan aangepast moet worden. Ik help u vervolgens om noodzakelijke veranderingen in te zetten.

Als ouderenadviseur en mantelzorgmakelaar heb ik veel ervaring in de regio's Den Haag en Leiden.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06-24 63 42 48
E-mail: frederiekevanos@coweetraad.nl