Privacybeleid

CO WEET RAAD en de bescherming van uw persoonsgegevens

Co Weet Raad vindt het belangrijk dat het verwerken van uw persoonsgegevens met een goede reden en op een juiste wijze gebeurd.  Co Weet Raad verwerkt uw gegevens omdat:

  • u toestemming heeft gegeven om uw gegevens op te vragen en te verwerken door middel van een instemmingsverklaring,
  • het noodzakelijk is om onze diensten aan u te kunnen leveren,
  • het noodzakelijk kan zijn omdat we hiertoe wettelijk verplicht zijn,
  • het van vitaal belang is in relatie tot uw leven of gezondheid terwijl u zelf geen toestemming kunt geven,
  • het noodzakelijk is om uw gerechtvaardigde belang te behartigen.

U geeft zelf toestemming als het kan en anders uw wettelijk vertegenwoordiger. Zonder toestemming kunnen wij u onze diensten niet of slechts gedeeltelijk aanbieden.

Omdat wij u ondersteuning bieden bij uw zorgvraag, welzijn en uw belangen daarbij behartigen, verwerken wij naast de persoonlijke gegevens ook bijzondere persoonsgegevens die zorg en welzijn gerelateerd zijn om zo onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren.

Uiteraard vragen en verwerken wij alleen die gegevens die een bijdrage leveren aan uw belang, welzijn of gezondheid.

RECHTEN VAN DE CLIENT

Omdat wij uw gegevens verwerken heeft u een aantal rechten waar u een beroep op kunt doen; het recht op:

  • informatie,
  • inzage,
  • rectificatie,
  • gegevens wissen,
  • beperkte verwerking van gegevens,
  • gegevens overdracht,
  • bezwaar

DOWNLOAD | PRIVACY VERKLARING CO WEET RAAD

Door het document te downloaden kunt ie een en ander over de bescherming van uw gegevens rustig nalezen. Onder aan op deze pagina is deze al direct zichtbaar.

Als u meer wilt weten over onze privacyreglement of u twijfelt bij de verwerking van de gegevens of u wilt gebruikmaken van een van uw rechten neemt u gerust contact met ons op.
Wij geven dan mondeling een toelichting en overleggen samen wat nodig is om uitvoering te geven aan u rechten. Het kan zijn dat wij u verzoeken uw vraag schriftelijk via e-mail bij ons in te dienen.

U kunt telefonisch contact met ons opnemen, of per e-mail.

Als u ondanks alle inspanningen toch niet tevreden bent dan kunt u altijd een klacht of tip indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een klacht bent u verplicht u persoonsgegevens op te geven en bij een tip kan dat anoniem. De wijze van afhandeling door de Autoriteit Persoonsgegevens hangt af of u dit anoniem doet of niet.

CO WEET RAAD
Edward Berendsen – algemene zaken
Magda van Gestel   – regio coördinator
Karlijn Schölvinck   – regio coördinator
085-273 71 51
MAIL NAAR | CO WEET RAAD

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie.

HOME | AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

RECHTEN | AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

TIP OF KLACHT INDIENEN | AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS