Diensten

Informatie en Advies

De cliënt krijgt informatie en advies over het Wlz-zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.

Ondersteuning bij opstellen van een persoonlijk plan

De cliënt krijgt ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan, voorafgaand aan de realisatie van zorg. Uitgangspunt hierbij is de visie van de cliënt zelf op zijn leven.

Ondersteuning bij het kiezen van een passende Zorg

De cliënt krijgt ondersteuning bij de keuze voor de best passende Wlz-zorg. Hierbij ontvangt de cliënt informatie over de mogelijke leveringsvormen en een advies over welke leveringsvorm het best past bij zijn/haar situatie. Ook krijgt de cliënt ondersteuning bij de keuze voor een Wlz-zorgaanbieder. Hierbij wordt informatie gegeven over Wlz-zorgaanbieders die passende zorg kunnen leveren. Daarnaast wordt de cliënt ondersteund bij het maken van een keuze voor een passende Wlz-zorgaanbieder.

Ondersteuning bij opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan

Ondersteuning wordt geboden bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan en bij de zorgplan besprekingen (na evalueren van het zorgplan aanvangt van de zorglevering). De cliënt krijgt uitleg over wat er in een zorgplan hoort te staan en waar een zorgplan aan moet voldoen en wat de taken en verantwoordelijkheden van de Wlz-zorgaanbieder zijn. De cliëntondersteuner geeft de cliënt handvatten en tips om zelfstandig het gesprek aan te gaan. Indien gewenst, als een zelfstandig gesprek voor de cliënt moeilijk is, kan de cliëntondersteuner aanwezig zijn bij de zorgplanbespreking.

Bemiddeling indien zorg niet conform verwachting en afspraken wordt geleverd

De cliënt wordt ondersteund als hij een andere invulling wil van de zorg en/of de zorg niet conform de afspraken geleverd wordt. In overleg met de cliënt wordt de situatie onderzocht en bekeken wat de cliënt er zelf in kan doen en/of heeft ondernomen. De cliënt krijgt advies over het zetten van vervolgstappen. Zo nodig is cliëntondersteuning aanwezig bij een gesprek met de Wlz-zorgaanbieder.

Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep

Bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep kan de cliënt worden ondersteund . De cliënt wordt geïnformeerd over de procedure en risico's van klachten, geschillen, bezwaar en beroepsprocedure. Daarnaast wordt de de cliënt geïnformeerd over de positie die hij/zij daarin heeft. De verschillende opties en mogelijkheden worden aan de cliënt voorgelegd en afgewogen.

Ondersteuning bij herindicatie

Bij herindicatie wordt de cliënt geïnformeerd over en ondersteund bij de procedure. De cliënt wordt geïnformeerd over mogelijkheden en gewezen op de risico's van een herindicatie. Daarnaast wordt de cliënt voorbereid op het indicatiegesprek. Zo nodig is cliëntondersteuning aanwezig bij dat gesprek.