Missie en Visie

Missie

Met passie helpen wij iedereen die ondersteuning nodig heeft in de complexe en dynamische wereld van de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Welzijn. Wij ondersteunen niet alleen U als cliënt, maar ook uw vertegenwoordigers en mantelzorgers.

Wij zoeken antwoord op de vragen die er zijn en geven richting, zodat de best mogelijke passende zorg duurzaam ingezet kan worden.

Wij kijken hierbij niet naar de zorg alleen, maar ook naar de kwaliteit van leven en hoe de zorg daarbij georganiseerd kan worden. Voorop staat dat U de regie zelf in handen houdt en een goede afweging kunt maken bij de keuzes die er zijn. Wij nemen daarbij een onafhankelijke positie in, zijn integer en gaan betrouwbaar met uw gegevens om.

Om dit te bereiken zetten wij al onze kennis, ervaring en contacten in binnen de Wlz en daarbuiten en houden deze up-to-date.

Samen gaan wij opzoek naar wat voor U passend en belangrijk is!

Co Weet Raad: Onafhankelijk en Betrouwbaar – Duurzame en Passende Zorg!

Visie

Co Weet Raad is met haar ondersteuning onafhankelijk en dient het belang van U als client en heeft kwaliteit, betrouwbaarheid en integriteit hoog in het vaandel staan. Wij staan naast U en uw netwerk, geven uitleg/advies/informatie in begrijpelijke taal, zodat de U zelf een afweging kunt maken wat passend is gegeven uw situatie. Wij zijn oplossingsgericht en zorgen ervoor voor dat U dat krijgt wat U nodig heeft om veilig en verantwoord, duurzaam en digitaal als het kan in uw eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen. Zodat de zorg voor en welzijn van U op een juiste wijze ingevuld kan worden.

De komende jaren staat de zorgsector voor grote uitdagingen. Het aantal mensen die zorg nodig hebben neemt toe terwijl het aantal mantelzorgers niet meegroeit. Daarnaast verandert ook de behoefte aan zorg en worden de vragen complexer. Daarnaast neemt de Overheid maatregelen om de zorg in Nederland betaalbaar te houden. Hierdoor zal de zorg anders georganiseerd moeten worden, waarbij de focus komt te liggen op: Zelf als het kan, Thuis als het kan en Digitaal als het kan. Wij vinden het daarom belangrijk dat onze onafhankelijke cliëntondersteuners goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het zorglandschap

Als de hulpvraag of zorgbehoefte helder is kijken wij – met de kennis die wij in huis hebben – samen met U hoe wij de hulpvraag of de zorgbehoefte duurzaam en passend kunnen invullen; wat kunt U zelf doen en wat kunnen anderen doen. Een gezonde leefomgeving (zowel fysiek als mentaal) staat daarbij centraal, waarbij de geboden informele zorg , formele zorg en zorg door mantelzorgers in balans is en deze zorg waarde toevoegt aan het uw leven.

Om dit te bereiken zetten wij doelgericht in op uw eigen sociaal netwerk, dat van uw naasten en natuurlijk ook op ons eigen netwerk bij zorgaanbieders, gemeente, zorgkantoor, vrijwilligersorganisaties en anderen. Wij zoeken daarbij de samenwerking op met anderen partijen, zoals het Zorgkantoor, andere OCO-organisaties en de gemeente. 

Het eerste contact is meestal telefonisch of via de mail. We overleggen met u of we met een huisbezoek kennismaken of dat het mogelijk is door middel van videobellen, zoals Teams,  FaceTime of WhatsApp.

Hiermee dragen wij samen met U bij aan de duurzame zorg en betaalbare cliëntondersteuning. Samen met onze partners in de zorg, het regionale netwerk en sociale domein creëren wij een gezonde leefomgeving voor onze cliënten.